Pagina's

donderdag 20 maart 2008

Wijzigingen aan de energiewetgeving

De laatste ministerraad van Verhofstadt III heeft in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goedgekeurd.

Met betrekking tot energie zal de wet tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, aangepast worden waardoor het bedrag van de heffing vastgelegd wordt in functie van het aantal m². De drempel van de heffing mag niet meer bedragen dan 3% van het deel van het omzetcijfer dat de elektriciteitsproductie betreft. De heffing bedraagt 125 euro per m².

Verder zullen verbruikers die geen beschermde klanten zijn en die niet meer verdienen dan 20.600 euro netto een korting van 75 en 50 euro op de prijs voor de levering van gas en elekticiteit krijgen. Ook huurders van appartementen in een woning met collectieve installatie hebben recht op de korting.

De ministerraad heeft in tweede lezing ook het voorontwerp van wet met diverse dringende bepalingen goedgekeurd.

Het voorontwerp van wet vertrouwt een aantal bijkomende taken toe aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het voorontwerp stelt verder tarieven in voor de toegang tot de distributienetten voor het lokale of regionale transport van elektriciteit, met uitzondering van de netten die een transportfunctie hebben. Er worden ook toegangstarieven ingesteld voor de distributienetten van aardgas.
Share/Bookmark

Geen opmerkingen:

Een reactie posten