Pagina's

dinsdag 30 juni 2009

Wijziging Vlaamse steunregeling groenestroomcertificaten gepubliceeerd

In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2006 verscheen het decreet van 8 mei 2009 tot wijziging van het Elektriciteitsdecreet. Het wijzigingsdecreet treedt in werking op 6 juli 2009.

Of de nieuwe bepaling over de minimumsteun bij zonnepanelen in artikel 25ter, § 1, vierde lid, Elektriciteitsdecreet ("350 euro per overgedragen certificaat, jaarlijks verminderd met 20 euro voor nieuw in dienst genomen installaties tot en met 2013 en met 40 euro vanaf 2014;") voldoende duidelijk is, laat ik in het midden.
Share/Bookmark

woensdag 3 juni 2009

Onderzoek van de CREG naar de participatie van EDF in SPE

Antwoorden op een vraag van Tinne Van der Straeten (Groen!) stelde de federale minister van energie, Paul Magnette, gisteren in de bevoegde kamercommissie bedrijfsleven dat de CREG "de weerslag van de meerderheidsparticipatie binnen SPE vanwege EdF op de Belgische markt van de elektriciteitproductie en in het bijzonder op het mededingingsplan en op het vlak van de primaire energie" bestudeert. Indien de CREG vaststelt dat deze operatie de concurrentie zou kunnen schaden, behoort het haar toe aan de Raad voor de Mededinging of de minister van energie de maatregelen voor te stellen die zij met het oog op het verhelpen hiervan noodzakelijk acht.
Share/Bookmark