Pagina's

vrijdag 8 februari 2008

Directe leidingen

De Juridat-website van het Ministerie van Justitie publiceerde het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 17 oktober 2007 over de aanleg en exploitatie van de directe aardgasleiding tussen de Nederlandse grens en de site van BASF Antwerpen door WINGAS.

Fluxys vorderde de stopzetting van de exploitatie van deze directe leiding door WINGAS, hierbij o.a. verwijzend naar haar eigen wettelijke verplichtingen en de financiële implicaties ervan en naar de handhaving van haar monopoliepositie als enig beheerder van het nationale gasvervoernet.

Het Hof oordeelde dat de vordering van Fluxys ontvankelijk (in tegenstelling tot het vonnis in eerste aanleg), maar ongegrond was .
Share/Bookmark

dinsdag 5 februari 2008

Hoorzittingen gratis elektriciteit

Het Vlaams Parlement organiseerde drie hoorzittingen over de efficiëntie en de effectiviteit van de toekenning van gratis elektriciteit:

- 5 december 2007: mevrouw Mieke Clymans, Samenlevingsopbouw Antwerpen; mevrouw Nathalie Debast, VVSG; mevrouw Magda De Meyer, Verbruikersateljee; mevrouw Annemie Drieskens, Gezinsbond.
- 7 december 2007: de heer Guido Pepermans, departement handelswetenschappen
VLEKHO, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst; de heer André Pictoel, gedelegeerd bestuurder VREG; de heer Wilfried Bieseman, Vlaams Energieagentschap.
- 9 januari 2008: de heren Guy Peeters en David Termont, Eandis; de heren Géry Vanlommel en Dirk Schreurs, Infrax; de heer Jan Herremans, FEBEG.
Share/Bookmark