Wie helpt u?

Tim Vermeir (Ukkel, 1973) studeerde rechten aan de K.U. Brussel en de Facultés Universitaires Saint-Louis (tweetalige kandidatuur) en aan de KU Leuven (licentiaat in de rechten, 1996). Vervolgens behaalde hij een LL.M. aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Duitsland).

Na zijn studies trok hij voor vier maanden naar Londen om er te werken op het legal department van London Electricity (nu EDF Energy). Hij kon er de laatste voorbereidingen voor de volledige liberalisering van de Engelse distributiemarkt van dichtbij volgen. In januari 1998 legde hij de eed af als advocaat aan de balie van Brussel. Hij werkte bij een aantal grote(re) kantoren (CMS, Altius, Loyens & Loeff). In de zomer van 2005 werkte hij bij Foley & Lardner LLP in Washington DC. Tim was vennoot bij Publius vooraleer samen met Tinne Van der Straeten Blixt op te richten.

In 2018 volgde hij een opleiding bemiddeling in burgerlijke en handelszaken. Hij is een erkend bemiddelaar.

Tim Vermeir was vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven en lid van de redactie van het tijdschrift Milieu- en Energierecht. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geschreven over klimaat- en energierecht. Hij richtte ook de Brusselse Energiemiddagen, Brem, op. Tim was van oktober 2012 tot maart 2015 lid van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij was voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel in 2005-2006, lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (2015-2018) en voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. Hij is nu lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en adjunct-voorzitter van het BJB Brussel.


tim.vermeir@blixtlaw.eu
+32 496 47 65 16
LinkedIn
Tinne Van der Straeten* (Malle, 1978) studeerde Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent (2000). In 2008 werd ze (als avondstudent) licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel). In oktober 2010 legde ze de eed af als advocaat aan de balie van Brussel.

In september 2017 volgde ze een opleiding tot Gecertificeerd Data Protection Officer (gecertificeerd door Data Protection Institute).

Tinne begon haar professionele loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de UCL en vervolgens aan de KU Leuven. Daarna werkte ze voor Groen. Ze was er ondervoorzitter van november 2005 tot juni 2007. Tinne Van der Straeten was federaal volksvertegenwoordiger van 2007 tot 2010. Ze was in die periode tevens secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Tinne is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent, en lid van de raden van bestuur van de Koning Boudewijnstichting, de KVS, de Vrije Universiteit Brussel, het Wijkgezondheidscentrum De Brug, Zwanger in Brussel vzw en vzw CAW Brussel.

Vanaf december 2018 is Tinne schepen in Koekelberg bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs, bibliotheek, cultuur en jeugd, openbare werken, gemeentelijk erfgoed en mobiliteit.

* bvba
tinne.vanderstraeten@blixtlaw.eu
+32 494 33 74 35
LinkedIn
Share/Bookmark