Wie helpt u?

Tinne Van der Straeten* (Malle, 1978) studeerde Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent (2000). In 2008 werd ze (als avondstudent) licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel). In oktober 2010 legde ze de eed af als advocaat aan de balie van Brussel.

In september 2017 volgde ze een opleiding tot Gecertificeerd Data Protection Officer (gecertificeerd door Data Protection Institute).

Tinne begon haar professionele loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de UCL en vervolgens aan de KU Leuven. Daarna werkte ze voor Groen. Ze was er ondervoorzitter van november 2005 tot juni 2007. Tinne Van der Straeten was federaal volksvertegenwoordiger van 2007 tot 2010. Ze was in die periode tevens secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In de Kamer was ze lid van de Commissie Bedrijfsleven, de Subcommissie Nucleaire Veiligheid en van de Bijzondere Commissie Klimaat. Haar parlementair werk werd zeer lovend beoordeeld in de pers. De Morgen gaf haar 4 sterren voor haar werk in de Kamer en schreef “op drie jaar tijd uitgegroeid tot dé klimaat- en energie-experte van het parlement. Geldt in die dossiers over de partijgrenzen heen als de referentie.” In De Standaard kreeg Tinne een score van 8/10: als “kwelduivel van minister Magnette” “verslond ze energiedossiers” waarbij ze “soms zo diep in de materie zat dat de problemen waar ze op stoot gewoon niet meer uit te leggen zijn aan de leek”, maar waarbij ze ook “met de meeste kennis van zaken de kernenergiedeal van de overheid met Suez [bestreed]”.

Tinne is gemeenteraadslid in Koekelberg en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent, en lid van de raden van bestuur van de KVS, de Vrije Universiteit Brussel, het Wijkgezondheidscentrum De Brug, Zwanger in Brussel vzw en van vzw CAW Brussel.

* bvba
tinne.vanderstraeten@blixtlaw.eu
+32 494 33 74 35
LinkedIn

Tim Vermeir (Ukkel, 1973) studeerde rechten aan de K.U. Brussel en de Facultés Universitaires Saint-Louis (tweetalige kandidatuur) en aan de KU Leuven (licentiaat in de rechten, 1996). Vervolgens behaalde hij een LL.M. aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Duitsland).

Na zijn studies trok hij voor vier maanden naar Londen om er te werken op het legal department van London Electricity. Hij kon er de laatste voorbereidingen voor de volledige liberalisering van de Engelse distributiemarkt van dichtbij volgen. In januari 1998 legde hij de eed af als advocaat aan de balie van Brussel. Hij werkte bij een aantal grote(re) kantoren (CMS De Backer, Altius, Loyens & Loeff). In de zomer van 2005 werkte hij bij Foley & Lardner LLP in Washington DC. Tim was vennoot bij Publius vooraleer samen met Tinne Van der Straeten Blixt op te richten.

Tim Vermeir is ook vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven, waar hij in verschillende opleidingen lesgeeft, en is lid van de redactie van het tijdschrift Milieu- en Energierecht. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geschreven over klimaat- en energierecht. Hij richtte ook de Brusselse Energiemiddagen, Brem, op. Tim was van oktober 2012 tot maart 2015 lid van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij is lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand.

Hij is oud-voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel,

tim.vermeir@blixtlaw.eu
+32 496 47 65 16
LinkedIn


Share/Bookmark