Wat doen we voor u?

Als specialisten in het klimaat- en energierecht, focust Blixt zich, als eerste advocatenkantoor in België, uitsluitend op de energiesector en op de klimaatproblematiek. We staan graag de verschillende marktdeelnemers (producenten, leveranciers, afnemers) bij. We hebben er voor gekozen om niet op te treden voor netbeheerders of regulatoren.

We adviseren over bestaande en nieuwe regelgeving, analyseren juridisch de positie van elke marktdeelnemer, helpen bij het opstellen van contracten (voor leveringen, afname (PPA, …), groenestroom- en WKK-certificaten, ETS, projecten voor de bouw van nieuwe installaties, …), voeren juridisch due diligence onderzoek uit en procederen indien nodig.

Daarnaast staan we marktdeelnemers graag bij in het beleidsdoolhof dat de Belgische energiesector kenmerkt. Met onze jarenlange politieke en academische ervaring zijn we als geen ander geplaatst om snel nieuwe ontwikkelingen te duiden en uw belangen te vertalen in werkbare boodschappen naar beleidsmakers.

Blixt wil haar expertise ook ten dienste stellen van andere advocaten die zich iets minder thuis voelen in de energie- en klimaatsector. Omgekeerd aarzelen we niet om beroep te doen op andere advocaten wanneer onze cliënten met een specifieke vraag zitten in een rechtsdomein dat iets verder van ons staat.


Recent werk:
- Gewonnen procedure voor het Hof van Beroep te Brussel tot vernietiging van een netvergoeding voor PV/zonnepanelen (Brussel 27 november 2013, PV Vlaanderen e.a. / CREG)
- Gewonnen procedure voor het Grondwettelijk Hof m.b.t. passiefhuizen (zie GwH 8 mei 2013)
- Gewonnen procedure voor het Hof van Beroep te Brussel rond de injectietarieven op het transmissienet (zie Brussel 6 februari 2013, E.ON e.a. / CREG)

- Adviezen en procedures met betrekking tot de doorvoer van aardgas in België
- Adviezen en procedures met betrekking tot gesloten distributiesystemen en directe leidingen
- Advisering over regulatoire en contractuele aspecten van on en off shore windenergie
- Adviezen over evenwichts- of toegangsverantwoordelijkheid
- Juridische bijdrage bij het opstellen van een strategie voor een elektriciteitsbedrijf actief in België
- Due diligence voor en juridische bijstand bij de financiering van windturbines en PV-installaties in Vlaanderen, in Wallonië en in Brussel
- Adviezen over en begeleiding bij het afsluiten van LNG-contracten, van interne energieleveringscontracten, van allerhande contracten (waaronder FIDIC, O&M, levering van grondstoffen, binnenvaart, …) voor de bouw en exploitatie van een biomassacentrale en een pellet plant, van power purchase agreements (PPA's) (on en off shore), van contracten voor de revisie van een STEG-centrale,
- Adviezen over EU ETS en over de overdracht van emissierechten
- Procedure over EU ETS windfall profits in de elektriciteitssector
- Opstellen en onderhandelen van een memorandum of understanding voor de bouw van een biomassacentrale en de afname van elektriciteit van die centrale
- Adviezen over de bouw en plaatsing van windturbines
- Adviezen over de verplaatsing van ondergrondse leidingen en over het KLIP-decreet
- Adviezen en procedures over belastingen en retributies voor het gebruik van het openbaar domein

- …


Share/Bookmark