Publicaties

Boeken

L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, die Keure, 2000, XX + 330 p.

Bijdragen in boeken

- T. VERMEIR, “Kabeltelevisie”, in R. DILLEMANS (ed.), Rechtsgids, Antwerpen, Kluwer, 2001.
- T. VERMEIR, P. VALCKE en D. STEVENS, “Telecommunicatie”, in R. DILLEMANS (ed.), Rechtsgids, Antwerpen, Kluwer, 2001.
- T. VERMEIR en L. DERIDDER, “Distrigas and Third Party Access”, in M. ROGGENKAMP en J. BOS (eds.), Energieliberalisatie in Nederland – Op koers?, Antwerpen, Intersentia, 2001.
- K. PLATTEAU en T. VERMEIR, “Renewable energy in Belgium: differences and similarities in the four legislations”, International Power Finance – Review 2002-2003, London, Euromoney, 2002, 61-63.
- K. PLATTEAU en T. VERMEIR, “Renewable energy in the European Union “, International Power Finance – Review 2002-2003, London, Euromoney, 2002, 84-87.
2003
- T. VERMEIR, “Er moet nog veel (drink)water naar de zee stromen – het Vlaams decreet van 24 mei 2002 inzake water bestemd voor menselijke aanwending”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 2002, Brugge, Die Keure, 2003, 75-114.
- T. VERMEIR, “De groene schijn van de energieliberalisering: van windmolens tot certificaten”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2002, Antwerpen, Intersentia, 2003, 157-210.
- T. CHARON en T. VERMEIR, “Recent Developments in European Energy Legislation”, in International Power Finance – Review 2002-2003, London, Euromoney, 2003.
- T. VERMEIR, “The Belgian transmission system operator has finally been appointed”, in International Power Finance – Review 2002-2003, London, Euromoney, 2003.
- T. VERMEIR en F. JUDO, “Termijnen in het publiekrecht”, in F. JUDO en D. MAES (eds.), Kent u de termijn nog? Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 79-144.
- T. VERMEIR, “Bouwen en Wegen”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 262-266.
- T. VERMEIR, “Kabels en leidingen”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 267-285.
- T. VERMEIR, “Bouwen en Water”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 293-294.
- T. VERMEIR, “Bouwen en Energierecht”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 301-316.
- T. VERMEIR, “Van groen naar grijs en weer terug – groene energie in 2003”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2003, Antwerpen, Intersentia, 2004.
- T. VERMEIR en H. MASSCHELEIN, “Schade aan kabels en leidingen”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, Brugge, Die Keure, 2004, 1-20.
- T. VERMEIR, “Electricity market liberalisation and supplier of last resort in Belgium”, in M.M. ROGGENKAMP and U. HAMMER (eds.), European Energy Law Report I, Antwerpen, Intersentia, 2004, 221-233.
- T. VERMEIR en T. VERSTRAETEN, “Het juridisch kader voor rationeel energiegebruik en verhandelbare emissierechten”, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 2004, Brugge, Die Keure, 2005, 55-80.
- T. VERMEIR, “Een lichte verjaring van elektriciteitsfacturen”, in K. DEKETELAERE (ed.), Feestbundel Milieurecht, Brugge, Die Keure, 2005, 108-110.
- T. VERMEIR, “Voorbestemdheid van het falen: groene energie in 2004”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2004, Antwerpen, Intersentia, 2005, 107-143.
- T. VERMEIR, “De tarifaire bepalingen in de nieuwe energiewetgeving”, in T. VANDEN BORRE (ed.), De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in stroomversnelling?, Antwerpen, Intersentia, 2006, 51-68.
- T. VERMEIR, “Aardgas”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, Die Keure, 2006.
- T. VERMEIR, “Groene energie”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, Die Keure, 2006.
- T. VERMEIR en K. DE COCK, “Steenkool”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, Die Keure, 2006.
- T. VERMEIR en K. DE COCK, “Petroleum”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, Die Keure, 2006.
- T. VERMEIR, “Sociale maatregelen op de Vlaamse Elektriciteitsmarkt”, in B. HUBEAU en P. JADOUL (eds.), Naar een grondrecht op energie, Brugge, Die Keure, 2006, 101-122
- T. VERMEIR, “Groene energie: u vraagt, wij draaien, de burgers betalen”, in K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2005-2006, Antwerpen, Intersentia, 2007, 65-114.
- T. VERMEIR, “Verticale eigendomsbegrenzingen door nutsvoorzieningen”, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (eds.), De verticale eigendomsinneming, erfdienstbaarheid of onteigening?, Antwerpen, Intersentia, 2008, 73-150.
- T. VERMEIR, “Does transit need special regulation?”, in M.M. ROGGENKAMP and U. HAMMER (eds.), European Energy Law Report V, Antwerpen, Intersentia, 2008, 47-61
- T. VERMEIR, "Energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen", in K. DEKETELAERE en B. DELVAUX (eds.), Jaarboek Energierecht 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 211-242.
- T. VERMEIR, “Energierecht en leefmilieu”, in I. LARMUSEAU (ed.), Energie en milieu: een wankel evenwicht, Gent, VVOR, 2008, 11-34.
- T. VERMEIR, “De consument in de geliberaliseerde energiemarkt”, in X., Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2009, 51-74
- T. VERMEIR, “Decentrale energieproductie en ecologische energieconsumptie”, in K. DEKETELAERE en B. DELVAUX (eds.), Jaarboek Energierecht 2008, Antwerpen, Intersentia, 2009, 107-142
- T. VERMEIR, “We zullen doorgaan (hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009)”, in K. DEKETELAERE en B. DELVAUX (eds.), Jaarboek Energierecht 2009, Antwerpen, Intersentia, 2010.
- T. VERMEIR, “Energieprestatie”, in B. HUBEAU (ed.), Wet en Duiding Huur 2010, Gent, Larcier, 2010.
- T. VERMEIR, "Verkorte verjaringsregels voor vorderingen van elektriciteits- en aardgasleveranciers zijn zelf bejaard", in in K. DEKETELAERE en B. DELVAUX (eds.), Jaarboek energierecht 2014, p. 243.

Bijdragen in tijdschriften

- T. VERMEIR, “Energieprijzen zijn niet zo reguleerbaar”, Juristenkrant 2008, afl. 177, 13
- T. VERMEIR, “Nog een lange weg te gaan voor de hernieuwbare energiebronnen”, MER 2008, 194-197
- T. VERMEIR, “Dansen op een slappe leiding. Ruimtelijke ordening en nutsvoorzieningen”, TROS 2005, 25-46.
- T. VERMEIR en T. VERSTRAETEN, “Vijf jaar elektriciteitsliberalisering in België”, NTE 2004, 136-144.
- T. VERMEIR, “Recente rechtspraak energierecht”, MER 2003, 43-46.
- T. VERMEIR, “Belgische rechtsbescherming ‘gedetacheerd’ of gewoon op de lange baan?”, Tender Nieuwsbrief 2003, nr. 7, p. 1 en 8.
- T. VERMEIR, “De belleman en de koster: bekendmaking van gemeentelijke regelgeving nog altijd in de schaduw van de kerktoren?”, Mediarecht 2002.
- T. VERMEIR, “Recente rechtspraak energierecht”, MER 2002, 302-312.
- T. VERMEIR en T. VERSTRAETEN, “Recente rechtspraak energierecht”, MER 2002, 403-411.
- T. VERMEIR en M. VERMYLEN, “Public contracts for financial services in Belgium and the EU”, IFLR 07/2002, 69.
- T. VERMEIR, “Financiering van de federale en Vlaamse energieregulatoren: een zoveelste valse start voor de energieliberalisering?”, LRB 2001, 75-96.
- T. VERMEIR en C. VERDONCK, “National Competition Law Reports: Belgium”, WuW 2001, 248.
- T. VERMEIR, “Reclame en vrije beroepen”, Mediarecht 2000.
- T. VERMEIR, “Kabeltelevisie”, Mediarecht 2000.
- L. DERIDDER en T. VERMEIR, “De liberalisering van de elektriciteitsmarkt in België en Vlaanderen: de laatste regulator doet het licht uit”, RW 2000-2001, 753-763.
- T. VERMEIR, “Recente ontwikkelingen in federale en Europese energiewetgeving”, MER 1999, 57-61.
- T. VERMEIR en L. DERIDDER, “Domein- en wegvergunningen”, in X, Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven - Deel 1 Administratief en publiek recht, Antwerpen, Kluwer, 1999.
- C. DE KEERSMAEKER en T. VERMEIR, “Vergelijkende reclame: een feit”, Mediarecht 1999, afl. 12, 9 p.
- L. DERIDDER en T. VERMEIR, “Een gemeentelijke reglementering inzake werken voor nutsvoorzieningen: zoeken naar een moeilijk evenwicht”, TVG 1999, 33-44.
- T. VERMEIR, “Warmtekrachtkoppeling binnen het ALTENER II-programma”, MER 1998, 77-80.
- T. VERMEIR, “De nieuwe regeling in de gewesten rond de ontginning van bitumineuze gesteenten, van petroleum en van brandbare gassen”, MER 1998, 98-103.
- T. VERMEIR, “Het bewakingssysteem voor de emissie van broeikasgassen gewijzigd”, MER 1998, 210-213.
- T. VERMEIR, “De aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energiegebruik uitgebreid tot fotovoltaïsche elementen”, MER 1998, 265-266.

Noten, reacties, vrije tribunes

- L. DERIDDER en T. VERMEIR, “Verkoop Telenet trekt mediadiscussie open”, De Standaard 9 juni 2000 (vrije tribune).
- L. DERIDDER en T. VERMEIR, antwoord op de annotatie “Beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen: raadplegingsplicht van de aannemer versus informatieplicht van de kabeleigenaar”, RW 1999-2000, 964-965.
- S. RENETTE, V. VAN QUICKENBORNE, T. VERMEIR e.a., “Laat schijnzelfstandigheid bij advocaten ophouden”, De Standaard 7 maart 2001 (vrije tribune).
- T. VERMEIR en L. DERIDDER, “Het verleggen van leidingen op last van de overheid: burgerrechtelijke gevolgen versus strafrechtelijke verjaring”, AJT 2001-2002, 934-938, noot onder Gent 2 januari 2001.
- T. VERMEIR, “Betere rechtsbescherming bij overheidsopdrachten is noodzaak”, De Tijd 12 februari 2004 (vrije tribune).
- K. DEKETELAERE en T. VERMEIR, “Staan de gemeenten echt onder stroom?”, De Tijd 20 juli 2004 (vrije tribune).


Share/Bookmark